İşçilerin İşverenlerden Alacakları ile ilgili başvuruları

İşçilerin İşverenlerden Alacakları ile ilgili başvuruları
SGK kapsamında bir işyerinde 4a sigortalı olarak çalışan işçilerin zaman zaman işverenlerden bireysel alacakları olduğu halde işverenler işçi alacağını ödemeyerek işçiyi mağdur etmektedir.
Bu kapsamda SGK alo 170 ihbar,şikayet ve bilgi hattına yapılan başvurularda önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. İşçiler bireysel alacaklarını tahsil edebilmek için ALO 170 hattını aramalarındaki seyir aşağıda verilmiş olup arama konularıda işçilerin maaş alacakları,kıdem alacakları,ihbar alacakları,ücret alacakları,izin alacakları,izin parası alacakları,rapor parası alacakları,fazla mesayi alacakları bulunmaktadır.

BİREYSEL ALACAK BAŞVURULARI;

İşverenlerin İşçiden Habersiz İşe Giriş-Çıkış İşlemleri ve İşçi Hakları

İşverenlerin İşçiden Habersiz İşe Giriş-Çıkış İşlemleri ve İşçi Hakları
İşçiler kendilerinden habersiz işveren tarafından işten çıkış ve yeniden işe giriş işlemi yapıldığını Alo 170 SGK şikayet ve bilgi hattına bildirmektedirler.

HABERSİZ İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BAŞVURULARI;

ALO 170’e gelen “Habersiz Giriş Çıkış” konusundaki başvurularda 2013 yılında 2012 yılına göre %189 oranında bir artış olmuştur.
Habersiz İşe Giriş Çıkış konusunda en çok başvuru 2.713 adet ile İstanbul ilinden yapılmıştır. Habersiz İşe Giriş Çıkış konusuna sektörel bazda bakıldığında 906 adet ile Genel İşler, 279 adet ile İnşaat ve 116 adet ile Gıda Sanayi sektörleri ilk üç sırada yer almaktadır. ALO 170’e Habersiz İşe Giriş Çıkış ile ilgili sıkça sorulan sorular aşağıdaki gibidir;

Anlaşmalı Boşanmaları Alo 170 SGK'ya Bildirin

Anlaşmalı Boşanmaları Alo 170 SGK'ya Bildirin
Bazı Sigortalılar anlaşmalı boşanarak sgk hizmetlerinden yararlanmaya devam etmektedirler.Bu şekilde olan anlaşmalı boşanmalar gerçek sigortalıların haklarını yediği için sgk alo 170 şikayet hattına bol miktarda başvuru gelmektedir.
ANLAŞMALI BOŞANMA BAŞVURULARI;
ALO 170’e gelen “Anlaşmalı Boşanma” konusundaki başvurularda 2013 yılında 2012 yılına göre %44 oranında bir artış olmuştur.

İşveren Tarafından Eksik Prim Yatırıldı Ne Yapmalıyım?

4A Sigortalıların Aylık 30 gün üzerinden hizmet akdi bulunmasına rağmen bazı işverenler tarafından eksik prim yatırıldığı ALO 170 ' e gelen en baştaki şikayetlerdendir.Eksik prim şikayetlerimnizi alo 170'e bildirebilirsiniz.

EKSİK PRİM YATIRMA BAŞVURULARI;

“Eksik Prim Yatırma” konusunda 2013 yılında 2012 yılına göre gelen başvurular %141 oranında bir artmıştır.
Eksik Prim Yatırma konusunda en çok başvuru 8.905 adet ile İstanbul ilinden yapılmıştır. Eksik Prim Yatırma konusuna sektörel bazda bakıldığında 3.228 adet ile Genel İşler, 756 adet ile İnşaat ve 468 adet ile Dokuma Ve Hazır Giyim sektörleri ilk üç sırada yer almaktadır. ALO 170’e Eksik Prim Yatılması ile ilgili sıkça sorulan sorular aşağıdaki gibidir;

Kayıt dışı istihdamın en çok olduğu hizmet alanları

Kayıt dışı istihdamın en çok olduğu hizmet alanları
Genel Bilgi

Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından “niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi” olarak tanımlanabilir.

3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur:
- Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi,
- Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi,
- Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesidir.

Kayıt dışı istihdama neden olan etkenler;
- Mali ve ekonomik nedenler
- Hukuki nedenler,
- Yönetsel nedenler ,
- Sosyal ve kültürel nedenler.

olarak dört ana başlıkta ele alınabilir.

Türkiye’de;
- Tarım sektörü,
- İnşaat sektörü,

Sigortasız işçi çalıştırmayı önlemek için SGK tarafından yapılan hizmetler

Sigortasız işçi çalıştırmayı önlemek için SGK tarafından yapılan hizmetler
Sosyal Sigortalar kurumu kayıt dışı istihdamı önlemek için bir dizi hizmetleri hayata geçirmiş olup bu hizmetler

Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

1- Taşra birimlerine kayıt dışı istihdamla mücadele eylem planı ve bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere broşürler, eğitim notları ve slaytları gönderilmiştir.
İllerde bulunan üniversite, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sendikalar, belediyeler gibi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde sosyal güvenlik bilinci ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda faaliyetlerin yürütülmesi istenmiştir.

Sigortasız İşçi Çalıştıranlara Ne Yapılabilir?

Sosyal Güvenlik kurumu SGK Kayıt Dışı İstihdamı azaltıp kaçak işçi çalıştıran iş yerlerini tespit edip sigortasız işçi çalıştırmalarını önlemek zere bizrdizi çalışmalar içersinde bulunmaktadır.SGK sigortalılık hizmetlerini sürdürebilmesi için kayıt dışı istihdam azaltılmalıdır.Bu amaçla

Yapılan Çalışmalar

Türkiye’de toplam istihdam, TÜİK’in en güncel rakamları baz alındığında 2010/Ağustos dönemi itibariyle 23 milyon civarındadır.

Sigortasız İşçinin SGK Sigorta Hizmet Hakları

Sigortasız İşçinin SGK Sigorta Hizmet Hakları
Sigortasız çalıştırılan işçiler sgk tarafından kayıt dışı istihdam olarak adlandırılmaktadır.Kayıt dışı isdihdam edilen işçinin sgk hizmetlerinden yararlanamadığı yani hiç bir sgk hakkı olmadığı halde işverened e ceza yükümlülüğü getirmektedir.
Kayıtdışılığın Olumsuz Sonuçları

1) Çalışanlar açısından

- Kısa vadede sağlık yardımından, analık sigortasından, hastalık sigortasından ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanamama,
- Uzun vadede yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından yararlanamama,
- Gelir sahibi olunamaması nedeniyle toplumsal hayatta sıkıntılar yaşama.

2) İşverenler açısından

- Kayıtlı işçi çalıştıran firmalarla kayıtsız işçi çalıştıranlar arasında haksız rekabet ortaya çıkması,

Alo 170 SGK Hattı Sigortalı Hizmetleri Bilgi Desteği

Alo 170 SGK Hattı Sigortalı Hizmetleri Bilgi Desteği
Alo 170 hattına gelen soru ve sorunları SGK bilgi teknolojileri kapsamında sgk tarafından yapılan açıklamalar. hizmet süreleri,emeklilik hizmetleri,tedavi hizmetleri,ödeme hizmetleri,tıbbi malzeme hizmetleri,yolluk,sevk,katılım payı,Rapor parası ödemeleri,iş göremezlik belgesi,rapor parası tutarı,rapor parası süresi,bağ-kur işlemleri,ssk işlemleri,gözlük,lens parası gibi konularda ve diğer konularda sorulmuş sorular

1.Rapor ücretimi ne zaman alabilirim?

Rapor bitim tarihinden itibaren 20 ila 45 gün arasında ödeme yapılmaktadır.

2. Geçici iş göremezlik ödeneği almak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Geriye dönük 1 yıl içinde 90 günlük prim miktarının ödenmiş olması gerekmektedir.

SGK'dan Çalışan Anneye Bakıcı Desteği

SGK'dan Çalışan Anneye Bakıcı Desteği

Çalışan Annelere SGK'dan Bakıcı Desteği

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projeyle 5 bin de kayıtlı çocuk bakıcısı çalışmaya başlayacak.5 bin çocuklu kadın iş hayatına geri dönecek.

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projeyle 5 bin de kayıtlı çocuk bakıcısı çalışmaya başlayacak.5 bin çocuklu kadın iş hayatına geri dönecek.

0

Önümüzdeki yılın başında uygulanmaya başlanacak projeyle çocuk sahibi olan en az 5 bin kadın iş hayatına geri dönecek; 5 bin de kayıtlı çocuk bakıcısı çalışmaya başlayacak...

SGK Borcu Olan Bağ-Kur'lu ya Emeklilik Protokü

SGK Borcu Olan Bağ-Kur'lu ya Emeklilik Protokü
SGK, Halkbank arasındaki protokol imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı ve SGK'ya olan borcunu ödemediği için sigortalılık süresi durdurulan, bu sebeple de emekli olamayan 279 bin 422 bin Bağ-Kur'lu için müjdeli haber geldi.

SGK, Halkbank arasındaki protokol imzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) ile Halk Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol gereğince SGK’ya borcu olan sigortalıların masrafsız 36 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0.97 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanacak.

Medula'da Hizmet Durdu SGK Açıklama Yaptı

Medula'da Hizmet Durdu SGK Açıklama Yaptı
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Faks : 0 ( 312 ) 207 87 57 e-posta: basin@sgk.gov.tr
Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA Bilgi için irtibat: Mehmet YAMAK Müşavir
E-mail:myamak@sgk.gov.tr Tel: 0 (312) 207 80 43 Fax: 0312- 207 87 57
24/11/2014
BASIN AÇIKLAMASI

Yıllar İtibariyle Yemek,Çocuk ve Aile Yardımı Parası tutarları

Yıllar İtibariyle Yemek,Çocuk ve Aile Yardımı Parası tutarları

Dönemler Yemek Parası (Günlük) Çocuk Zammı (Aylık) Tek çocuk (En fazla iki Çocuk için uygulanır) Aile Zammı (Aylık)
01.07.2014 – 31.12.2014 2.27 TL 22.68 TL 113.40 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 2.14 TL 21.42 TL 107.10 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 2,04 20,43 TL 102,15 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 1,96 19,57 TL 97,86 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 1,88 18,81 TL 94,05 TL

Hizmete Göre İhbar Tazminatı Tutarı

Hizmete Göre İhbar Tazminatı Tutarı

HİZMET SÜRESİ BİLDİRİM SÜRESİ TAZMİNAT TUTARI
a) 6 aydan az 2 hafta 2 haftalık ücret
b) 6 ay – 1,5 yıl arası 4 hafta 4 haftalık ücret
c) 1,5 yıl – 3 yıl arası 6 hafta 6 haftalık ücret
d) 3 yıldan fazla 8 hafta 8 haftalık ücret

Geçmiş Yıllar Kıdem Tazminatı Tavanları

Geçmiş Yıllar Kıdem Tazminatı Tavanları

Yıllar Dönemler Kıdem Tazminatı Tavanı
2014 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2014 – 31.12.2014 Dönemi İçin 3.438,22 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi için 3.438,22 TL
2013 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2013 – 31.12.2013 Dönemi İçin 3.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 Dönemi için 3.129,25 TL
2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 01.07.2012 – 31.12.2012 Dönemi İçin 3.033,98 TL

Webdesign by Desk02