4/b Sigortalı Hizmetleri Bağ-kur Hakkında Sık Sorulan Sorular

4/b Sigortalı Hizmetleri Bağ-kur Hakkında Sık Sorulan Sorular
4/b(Mülga Bağ-kur)

1- Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

2- Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?

Askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

4/a Sigortalılık Hizmetleri SSK Hakkında Sık Sorulan Sorular

4/a Sigortalılık Hizmetleri SSK Hakkında Sık Sorulan Sorular
4/a(Mülga SSK)

1- Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış olması şartlarıyla emeklilik ikramiyesi ödenebilmektedir.

2- 4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmam halinde ücretim nasıl ödenir?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmam halinde ücretim nasıl ödenir?

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışmamanız halinde işvereniniz o güne ait ücretinizi tam olarak ödeyecektir. Çalışma yapmanız halinde ise, çalıştığınız her gün için ilave bir yevmiye daha vermesi gereklidir. Örneğin Nisan ayında 23 Nisan genel tatil günü çalışma yapmayan, ancak onun dışında kalan tüm günlerde çalışan bir işçi 30 günlük ücrete hak kazanırken, 23 Nisan günü de çalışma yapan bir işçi, genel tatil çalışmasından dolayı ilave bir yevmiye daha hak kazandığından, 31 günlük ücret alacaktır.

Deneme Süresi var mı?

4a'lı Çalışanım Ne zaman yıllık ücretli izne hak kazanabilirim?

4a'lı Çalışanım Ne zaman yıllık ücretli izne hak kazanabilirim?

İşe başladığınız tarihten itibaren, deneme süreniz de dâhil en az bir yıl çalışmanız halinde yıllık ücretli izne hak kazanırsınız. Ancak ardı ardına ya da farklı tarihlerde aynı işverene ait değişik işyerlerinde çalışmış iseniz, yıllık izne hak kazanmanız için gerekli olan bir yıllık süreyi hesaplarken bu işyerlerinde geçen hizmet sürelerinizi toplamanız gereklidir.

Yıllık iznimi bölerek kullanabilir miyim?

Evet, işvereninizle bu hususta anlaşmanız halinde yıllık izninizi üçe bölerek kullanabilirsiniz. Ancak böyle bir durumda izinlerinizin bir parçasının 10 günden az olmaması gereklidir.

Yıllık ücretli iznimi kullanırken bir başka işte çalışabilir miyim?

İşveren gece vardiyasında beni 12 saat çalıştırıyor. Bu uygulama yasal mıdır?

İşveren gece vardiyasında beni 12 saat çalıştırıyor. Bu uygulama yasal mıdır?

Hayır. Kanunen işçilerin gece çalışmaları 7,5 saatten fazla olamaz. Yani 7,5 saatten daha uzun süreli gece vardiyası olamayacağı gibi, gece vardiyasında fazla mesai yapmak da yasal değildir.

İşveren bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırmak istiyor. Buna hakkı var mıdır?

İşveren bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırmak istiyor. Buna hakkı var mıdır?

Evet. İşvereniniz, bayram tatiliniz dışında size izin kullandırmış ise (örneğin bayram tatili sonu hafta tatilinden önceki iki günü tatil ederek hafta tatili ile birleştirmiş ise), iki ay içinde çalışmadığınız bu günler için telafi çalışması yaptırabilir. Ancak bazı şartları vardır. Telafi çalışması günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saten fazla olamaz.. Hafta tatili ya da ulusal bayram ve genel tatili günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması yapılan saatler için fazla mesai ücreti ödenmez.

İşveren denkleştirme uygulaması yapmak istiyor. Denkleştirme ne demektir?

İşveren denkleştirme uygulaması yapmak istiyor. Denkleştirme ne demektir?

Denkleştirme; işverenin mevsim, kampanya, yoğun sipariş dönemleri vb. nedenlerle iki aylık bir dönem içinde (toplu iş sözleşmeleri ile dört ay olabilir.) yoğunlaştırılmış iş haftaları uygulaması demektir. Denkleştirmenin kanuna uygun olması için, Sizin bu tür bir uygulamayı kabul etmeniz, Yoğunlaştırılmış çalışmanın yapıldığı haftalarda dahi günlük çalışma sürenizin 11 saatten fazla olmaması, İki aylık süre içinde ortalama haftalık çalışma sürenizin 45 saati aşmaması gereklidir.

4a'lı İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih etmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir?

4a'lı İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih etmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir?

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa işçi iş sözleşmesini derhal fesih edebilir.

İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih etmesini gerektirecek zorlayıcı sebepleri nelerdir?

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş sözleşmesini derhal fesih edebilir.

İşveren geçici olarak 3 ay süre ile başka bir işyerine 4a'lı işçiyi gönderebilir mi?

İşveren geçici olarak 3 ay süre ile başka bir işyerine 4a'lı işçiyi gönderebilir mi?

İşveren, yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi geçici iş ilişkisi kapsamında başka bir işyerine gönderebilir.
İşveren kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi yapsa iş kanununa uygun mudur?

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

4a'lının Ücretinden ne kadarı haciz edilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?

4a'lının Ücretinden ne kadarı haciz edilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 35’inci maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç belirtilmiştir.

Bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma hakkım var?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesinde fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olmayacağı belirtilmektedir.

4a'lı çalışanın İş görmekten kaçınabilmesi için aranan süre ne kadardır?

4a'lı çalışanın İş görmekten kaçınabilmesi için aranan süre ne kadardır?

4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabileceğini belirtmektedir.

4a'lı çalışanın İş görmekten kaçınma hakkımı kullanıyorum iş akdim feshedilir mi?

Bu nedenle iş akdinizin feshedilemeyeceği, yerinize yeni işçi alınamayacağı ve yaptığınız işlerin başkasına yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

- Yıllık izin ücreti
- Evlenme yardımı
- Hafta tatil ücreti
- Bayram harçlığı
- Hastalık yardımı
- Genel tatil ücreti
- Doğum yardımı
- Ölüm yardımı
- İzin harçlığı
- Jest iyon ödemeleri
- Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
- Seyahat primleri
- Devamlılık göstermeyen primler
- Fazla çalışma ücreti
- İş arama yardımı
- Harcırah
- Bir defalık verilen ikramiyeler
- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri.

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

4a'lıların Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

- Çıplak ücret
- Yemek yardımı
- Kasa tazminatı
- Gıda yardımı
- Yakacak yardımı
- Eğitim yardımı
- Konut yardımı
- Giyecek yardımı
- Erzak yardımı
- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
- Unvan tazminatı
- Aile yardımı
- Çocuk yardımı
- Temettü
- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
- Taşıt yardımı
- Yıpranma tazminatı
- Kalifiye
- Nitelik zammı
- Sağlık yardımı
- Mali sorumluluk tazminatı
- Devamlı ödenen primler.

Özürlü işçi statüsünde 4a çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

Özürlü işçi statüsünde 4a çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

Tatil günlerinde fazla çalışma yapan 4a'lıların ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Tatil günlerinde fazla çalışma yapan 4a'lıların ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Webdesign by Desk02