SGK Ankara İl Müdürlüğünün Hizmetleri


SGK Ankara İl Müdürlüğünün Hizmetleri
20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun en büyük taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

Cepten Hizmet Dökümü alma

Cepten Hizmet Dökümü alma
Açıklama

Bu uygulama ile,
Kimlik Bilgilerinizi kullanarak 4a Hizmetlerinizi sorgulayabilirsiniz.

***************************************************************
Kişisel hizmet bilgilerinin, ait olduğu sigortalı tarafından sorgulanabilmesi amacıyla bazı Nüfus bilgilerinin doğrulanması talep edilmektedir. Girdiğiniz bilgiler kayıt altına alınmamaktadır.

***************************************************************
SGK kurumsal Mobil Uygulamaları yalnızca Android market (play.google.com) üzerinden yayınlanmaktadır.
***************************************************************

Varlık Barışı Yasalaştı

O düzenleme yasalaştı

İçinde "varlık barışı" düzenlemesinin de olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile bazı Kanunlarda değişiklik yapan "Torba Kanun Tasarısı" TBMM Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaştı.

Sigorta Prim Desteğinden Yararlanan Ortalama Sigorta Sayısının Tespiti

Sigorta Prim Desteğinden Yararlanan Ortalama Sigorta Sayısının Tespiti
DUYURU - 1

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANILMASI SIRASINDA ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan birisi de; işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalarıdır.

Bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılar


Bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılar
DUYURU 2-

SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU (EK-10 BELGESİ) VE EKİ BELGELERİ KURUMA VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLMAYAN İŞVERENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. “ hükmüne, 6111 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile “Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” hükmü eklenmiştir.

4A Hizmet E-Bildirge girerken dikkat edilmesi gereken hususlar


4A Hizmet E-Bildirge girerken dikkat edilmesi gereken hususlar
SSK'nın İnternet Şubesi projesindeki temel hedefi, işverenlerin ebildirge işlemlerini internet erişimlerinin bulunduğu her noktadan gerçekleştirebilmeleridir.

İnternet Şubesine girerken güvenliğiniz için dikkat edilmesi gereken hususlar:
SSK, e-mail yoluyla hiç bir şekilde şifre işlemleri yaptırmamaktadır.
SSK e-mail yoluyla hiç bir şekilde müşterilerin kişisel bilgilerini istemememektedir.
İnternet Şubemize www.ssk.gov.tr adresindeki "Ebildirge" linki ile girilmelidir.
Şifre ve işlem sayfalarının sağ alt köşesinde; Internet Explorer için (), Netscape için () olduğu kontrol edilmelidir.

4A Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Düzenlenen Belgeler


4A Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Düzenlenen Belgeler

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ
1 NOLU BELGE
HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR
(YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL)
2 NOLU BELGE
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR
4 NOLU BELGE
YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANALAR
5 NOLU BELGE
YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR
6 NOLU BELGE
YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR
12 NOLU BELGE
GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR
(SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)
13 NOLU BELGE

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ


AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmektedir.

İlk İşe Giriş Tarihi Öğrenme


SGK 4a kapsamında çaılşan ,4a ilk işe giriş tarihi,eski ssk ilk işe giriş tarihi,sgk il işe giriş tarihi, İlk İşe Giriş Tarihi Öğrenmek İçin yapılması gerekenler. SSK İlk İşe Giriş Tarihinizi nasıl öğrenebileceğiniz hakkında bilgiyi yazımızın devamında öğrenebileceksiniz. İlk işe giriş tarihiniz emeklilik sisteminde önemi çok büyük. Emeklilik işlemlerinde ilk işe giriş tarihinden bugüne kadar geçen süre ile emeklilik başvurularınız değerlendirilerek karara bağlanıyor. Ayrıca SGK’nın resmi sayfasında “Ne zaman Emekli Olabilirim” uygulamasında bu bilgi olmadan emeklilik hesaplama işlemlerinizi doğru bir şekilde yapamassınız. Şimdi biz bu konuda nasıl SSK İlk İşe Giriş Tarihinizi öğrenmenize yardımcı olacağız.

SGK Yüksek Sağlık Kurulu Hizmetleri


SGK Yüksek Sağlık Kurulu Hizmetleri
Yüksek Sağlık Kurulu

5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul;

- Millî Savunma Bakanlığı,
- Sağlık Bakanlığı,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
- Yüksek Öğretim Kurulu,
- En fazla üyeye sahip işveren,işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar,
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu,
- Türk Tabipleri Birliği,
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
- Kurum Tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur

Görevleri :

SGK Meslek Hastalığı Hizmetleri


SGK Meslek Hastalığı Hizmetleri
Meslek Hastalığı

- Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı?

- İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Yükümlülük Süresi:

- Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder.

Maruziyet Süresi:

SGK İş Kazası Hizmetleri


SGK İş Kazası Hizmetleri
İş Kazası

İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti:

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Başvuru:

- İş Kazası geçiren sigortalı, Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı’nın tespiti için priminin yattığı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinde bulunan İş Kazası Servislerine müracaat etmelidir.

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen İş Kazası Dosyasında;

Vazife ve Adi Maluliyet Hizmetleri


Vazife ve Adi Maluliyet Hizmetleri
Vazife ve Adi Maluliyet

Nereye Başvuruda Bulunulur:

- Çalışanlar, bağlı bulundukları kurumlara,
- Ayrılanlar ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

Vazife Malullüğü:

- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların;

SGK Maluliyet Hizmetleri


SGK Maluliyet Hizmetleri

Maluliyet Aylığı

Maluliyet Başvuru Koşulları :

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Nereye Başvuruda Bulunulur:

- Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat:

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :
- Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

SGK İsteğe Bağlı Sigortalılık Hizmetleri


SGK İsteğe Bağlı Sigortalılık Hizmetleri

İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

- 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
- Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
- Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
- 18 yaşını dolduranlar.

Webdesign by Desk02